หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
รูู้จักตำบล
Condition
เกี่ยวกับ ตำบล
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
สนทนา
Webboard
บริการ
service
ติดต่อ อบต.
Contact Us
 
 
 

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพยุหะ
อ.พยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ 60130
''จัดบริการสาธารณะตามมาตรฐาน เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
พร้อมไปสู่ไทยแลนด์ 4.0''
วิสัยทัศน์ อบต.พยุหะ
 
   
 
ประกาศ เรื่องรายงานงบแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 10 เม.ย. 2562 ]  อ่าน : 4  
 
รายงานงบแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 27 มี.ค. 2562 ]  อ่าน : 8  
 
งบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 14 มี.ค. 2562 ]  อ่าน : 18  
 
รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพยุหะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 5 มี.ค. 2562 ]  อ่าน : 7  
 
ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลพยุหะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ครั้งที่ 2) [ 27 ธ.ค. 2561 ]  อ่าน : 13  
 
ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลพยุหะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ครั้งที่ 1) [ 9 พ.ค. 2561 ]  อ่าน : 7  
 
รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพยุหะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 [ 9 มี.ค. 2561 ]  อ่าน : 13  
 
รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพยุหะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 [ 28 เม.ย. 2560 ]  อ่าน : 12  
 
  (1)  
   
 
 
 
วัดเขาแก้ว
 
 
 
สายตรงนายก
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร. 056-341-223
เริ่มนับ วันที่ 9 เม.ย. 2556