หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
รูู้จักตำบล
Condition
เกี่ยวกับ ตำบล
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
สนทนา
Webboard
บริการ
service
ติดต่อ อบต.
Contact Us
 
 
 

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพยุหะ
อ.พยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ 60130
''จัดบริการสาธารณะตามมาตรฐาน เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
พร้อมไปสู่ไทยแลนด์ 4.0''
วิสัยทัศน์ อบต.พยุหะ
 
 
ประเภทประกาศ :
   
วิธีการจัดหา :
 


จ้างเหมาตรวจเช็คและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องของรถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กย ๘๖๕๐ นครสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 พ.ค. 2562 ]ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 พ.ค. 2562 ]โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านนายบรรจง อ่อนอุ่น จรดถนนลาดยาง หมู่ที่ 3 [ 13 พ.ค. 2562 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 พ.ค. 2562 ]ซื้อสติ๊กเกอร์สะท้อนแสงสำหรับรถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน ๘๓-๘๘๙๗ นครสวรรค์ และ หมายเลขทะเบียน ๘๒ - ๔๖๐๑ นครสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 เม.ย. 2562 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 เม.ย. 2562 ]จ้างทำป้ายไวนิล จำนวน 7 ป้าย ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 เม.ย. 2562 ]ซื้อยางรถบรรทุกขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 เม.ย. 2562 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) เด็กปฐมวัย ประจำเดือน เมษายน - พฤษภาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 เม.ย. 2562 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 มี.ค. 2562 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 6