หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
รูู้จักตำบล
Condition
เกี่ยวกับ ตำบล
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
สนทนา
Webboard
บริการ
service
ติดต่อ อบต.
Contact Us
 
 
 

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพยุหะ
อ.พยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ 60130
''จัดบริการสาธารณะตามมาตรฐาน เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
พร้อมไปสู่ไทยแลนด์ 4.0''
วิสัยทัศน์ อบต.พยุหะ
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562   13 พ.ค. 2562 16
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพยุหะ เรื่อง การขายพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ และหมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28 มี.ค. 2562 43
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี พ.ศ. 2562   15 ธ.ค. 2561 48
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   3 ธ.ค. 2561 126
ข่าวประชาสัมพันธ์   ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการของ อบต.พยุหะ   19 พ.ย. 2561 106
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขอความร่วมมือตอบแบบวัดความรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)   15 พ.ย. 2561 124
ข่าวประชาสัมพันธ์   ผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA) ประจำปี 2561   3 ต.ค. 2561 106
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศแผนจัดหาพัสดุประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2562   1 ต.ค. 2561 120
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2561 ขององค์การบริหารส่วนตำบลพยุหะ   6 ก.ค. 2561 101
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านหนองใหญ่–สระทะเล หมู่ที่ 8   25 มิ.ย. 2561 152
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 14