หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
รูู้จักตำบล
Condition
เกี่ยวกับ ตำบล
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
สนทนา
Webboard
บริการ
service
ติดต่อ อบต.
Contact Us
 
 
 

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพยุหะ
อ.พยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ 60130
''จัดบริการสาธารณะตามมาตรฐาน เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
พร้อมไปสู่ไทยแลนด์ 4.0''
วิสัยทัศน์ อบต.พยุหะ
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ศาลเจ้าไก่ต่อ   ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาจ้างเหมาทำป้ายโครงการ “ โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การพัฒนาตนเอง พัฒนาชุมชน สู่การพัฒนาท้องถิ่น ระหว่างวันที่ ๒๒ –๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ โดยองค์การบริหารส่วนตำบลศาลเจ้าไก่ต่อ อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ จำนวน ๑ ป้าย    22 พ.ค. 2562 2
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.นครสวรรค์ออก   ราายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ   22 พ.ค. 2562 2
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.สระแก้ว   พระราชบัญญัติ การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒   22 พ.ค. 2562 4
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.สระแก้ว   กฎหมายน่ารู้ ตอน ลูกจ้างหญิงลาคลอดได้เพิ่มอีก 8 วัน   22 พ.ค. 2562 1
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.เขาชนกัน   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชนกัน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถขุดดินตีนตะขาบ (แบคโฮ) หมายเลขทะเบียน ตค ๔๐๗๒ นครสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22 พ.ค. 2562 0
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.นครสวรรค์ออก   แผนพัฒนาบุคคลากร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2563   22 พ.ค. 2562 1
ข่าวสารจาก สถ.อ. สถ.อ.ไพศาลี   ด่วนที่สุด ที่ นว 0023.16/ว 1953 เรื่อง การคัดเลือกครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กดีเด่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562   22 พ.ค. 2562 4
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.นครสวรรค์ออก   นโยบายและกลยุทธด้านการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลากร พ.ศ.2561 - พ.ศ.2563   22 พ.ค. 2562 2
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.หนองกระโดน   ประชาสัมพันธ์ เพลง 3 อาร์สา    22 พ.ค. 2562 3
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.หนองกระโดน   ประชาสัมพันธ์ พระราชบัญญัติ การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น    22 พ.ค. 2562 2
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 4525/td>